Εμβολιασμός

Written by admin on . Posted in Frontpage

Το αντιφυλλοξερικό υποκείμενο προέρχεται από μητρικές φυτείες του κράτους ή Γαλλικες, οι οποίες είναι πιστοποιημένες και εγκεκριμένες από το ΚΕΠΠΥΕΛ για την παραγωγη πολλαπλασιαστικού υλικού.

Παραφίνωση

Written by admin on . Posted in Frontpage

Μετά τον εμβολιασμό τα μοσχεύματα αυτά διέρχονται μιας σειράς διαδικασιών όπως είναι η παραφίνωση.

Συγκόλληση

Written by admin on . Posted in Frontpage

Η συγκόλληση των φυτών γίνεταισε ειδικά διαμορφωμενο θερμοθάλαμο με σταθερή θερμοκρασία και υγρασία, ώστε να επιτευχθεί όσο το δυνατό πιο επιτυχής συγκόλληση εμβολίου και υποκειμένου.

Εμφύτευση

Written by admin on . Posted in Frontpage

Μετά τον επιτυχή εμβολιασμό, τα μοσχεύματα αυτά φυτεύονται και καλλιεργούνται ένα χρόνο σε κατάλληλα εδάφη, πρόσφορα για την ανάπτυξη πλήρους ριζικού συστήματος βλάστησης.

Εκρίζωση

Written by admin on . Posted in Frontpage

Μετά από ένα χρόνο συστηματικής και σχολαστικής καλλιέργειας στη γη τα μοσχεύματα είναι έτοιμα για εκρίζωση.

Τυποποίηση

Written by admin on . Posted in Frontpage

Κατά τη διαδικασία αυτή αφού επιλεγούν τα κατάλληλα μοσχεύματα συσκευάζονται και είναι έτοιμα προς διάθεση.

Αποθήκευση

Written by admin on . Posted in Frontpage

Μετά την τυποποίηση των μοσχευμάτων αποθηκεύονται σε ψυκτικούς θαλάμους με σταθερή θερμοκρασία και συνθήκες κατάλληλες για τη συντήρησή τους.

logo

Τηλ: 26220 25330, 25188
Fax:  26220 27189
Κινητό: 6932372076 - 6973742820
Email: info@fytoria-athanasopoulos.gr

Βρείτε μας στο Facebook


Photos